Integrationsdagarna Malmö

Malmö Börshus
24 maj
3 500 kr

Integrationsdagarna MalmöSverige behöver hitta lösningar på integrationsfrågan och Sveriges beslutsfattare, opinionsbildare och näringsliv behöver förebilder när det gäller sociala innovationer inom integration. Därför drar mediehuset Metro tillsammans med Axfoundations integrationsinitiativ ÖppnaDörren igång en rikstäckande integrationskampanj från Umeå i norr till Malmö i söder.

Kampanjens syfte är att lyfta fram goda exempel och bidra till en lösningsfokuserad samhällsdebatt på temat jobb, bostad och språk – de tre grundstenarna för en lyckad integration - genom ett antal olika eventaktiviteter under våren 2018.

Pernilla Ström

Moderator

Konferensen leds av Pernilla Ström, erfaren moderator och debattledare inom framförallt politik, ekonomi och näringslivsfrågor och konferensen går av stapeln i Umeå, Stockholm och Malmö under de sista två veckorna i maj 2018.

Program

08.30

Registrering och frukost

09.00

Välkommen och intro

Pehr Andersson, näringslivsdirektör, Malmö stad, går tillsamans med Sandra Lundberg, utvecklingssekreterare med fokus på migrationsfrågor igenom status på integrationen i södra Sverige under ledning av dagens moderator Pernilla Ström – dess största utmaningar och vilka möjligheter som står till buds i denna region.

09.15

Första finalisten till Årets Dörröppnare, Mitt Livs Val

Om hur studenter från högskolor och universitet inspirerar och motiverar nyanlända ungdomar till fortsatta studier efter gymnasiet

09.30

Andra finalisten till Årets Dörröppnare,Highway to Business

Hjälper personer som saknar kunskap i det svenska språket att starta företag

09.45

Tredje finalisten till Årets Dörröppnare,Soroptimimisterna

Underlättar för invandrarkvinnor att komma in i det svenska samhället genom studiebesök och samtal

10.00

Paneldebatt om socialt entreprenörskap – hur säkerställer man affärsnyttan och samhällsnyttan?

Medverkande: De tre finalisterna debatterar tillsammans med Astrid Gyllenkrok Kristensen, verksamhetsansvarig på Antonia Ax:son Johnsons integrationsinitiativ Yrkesdörren, under ledning av moderator

10.30

Mingel

11.00

Hur ska nyanländas etablering på arbetsmarknaden fungera?

Andreas Bergh, forskare på LU och Marie-Louise Lövgren, Myllret, pratar med Yasemin Arhan Modéer, vd på Altitude Meetings, om nyanländas förutsättningar på arbetsmarknaden

12.00

Lunch och mingel

13.00

Därför anställer jag gärna nyanlända.

Ica-handlaren Jonas Berg, som har ordnat hundratals praktikplatser åt nyanlända, om varför företag bör ta in fler lärlingar och praktikanter.

13.30

Mångfald som konkurrensfördel

Anders Åberg, Nordic Works, är företagsledaren från Luleå som skapat tusentals jobb genom att få företag att ta av sig sina fördomsglasögon

14.00

Hur skapar vi ett samhälle som håller ihop?

Magdalena Nour, VD MINE, om hur vi bygger ett tryggt och inkluderande samhälle

14.30

Vad krävs för ett framgångsrikt mångkulturellt ledarskap?

Nordens största språkföretag Semantix enhetschef Helén Rigamonti om hur man krossar fördomar och skaffar sig lärdomar genom ett mångkulturellt ledarskap

15.00

Fika och mingel

15.30

Vad kulturkrockar är och vad de innebär.

Charbel Gabro, föreläsare med fokus på inspiration och integration, om att våga möta och bemöta människor på flykt.

15.55

Från flykting till ekonom på teknikkonsultföretaget Kiwa Inspecta - min historia

Abdulla Miri, krönikör i Metro, berättar om sin väg från Syrien till Sverige och hur han fixade jobb, bostad och det svenska språket.

16.10

Avslut

Vem riktar sig konferensen till?

 IntegrationsDagarna vänder sig framförallt till politiker och beslutsfattare, till opinionsbildare och till näringslivsrepresentanter som vill inspireras av Sveriges bästa integrationsinitiativ och ta del av en lösningsfokuserad debatt runt integrationsfrågan.

Medarrangör

Partners

24

maj

maj

Integrationsdagarna Malmö
Malmö Börshus
24 maj
3 500 kr