IntegrationsDagarna Stockholm

Norra Latin
21 maj
3 500 kr

IntegrationsDagarna Stockholm

Sverige behöver hitta lösningar på integrationsfrågan och Sveriges beslutsfattare, opinionsbildare och näringsliv behöver förebilder när det gäller sociala innovationer inom integration. Därför drar mediehuset Metro tillsammans med Axfoundations integrationsinitiativ ÖppnaDörren igång en rikstäckande integrationskampanj från Umeå i norr till Malmö i söder.

Kampanjens syfte är att lyfta fram goda exempel och bidra till en lösningsfokuserad samhällsdebatt på temat jobb, bostad och språk – de tre grundstenarna för en lyckad integration - genom ett antal olika eventaktiviteter under våren 2018.

KONFERENSDAG 21 MAJ

Under IntegrationsDagarna anordnar vi en konferens på samma lösningsorienterade tema, där vi ställer Sveriges bästa integrationsinitiativ på scen, lyssnar på spännande företagsledare, inspirerande beslutsfattare och andra eldsjälar som brinner för att lösa en av landets största utmaningar – hur går man praktiskt tillväga för att få våra nyanlända in på den svenska arbetsmarknaden? Hur skapar vi goda boendemiljöer för dessa människor och vad krävs för att få dem att lära sig svenska?

För mer information: https://www.metro.se/årets-dörröppnare

PERNILLA STRÖM

Moderator

Konferensen leds av Pernilla Ström, erfaren moderator och debattledare inom framförallt politik, ekonomi och näringslivsfrågor och konferensen går av stapeln i Umeå, Stockholm och Malmö under de sista två veckorna i maj 2018.

Program

08.30

Registrering och frukost

09.00

Välkommen och intro

Sam Yildirim, utvecklingsledare på Länstyrelsens avdelning för tillväxt, går igenom status på integrationen i Stockholmsregionen under ledning av dagens moderator Pernilla Ström – dess största utmaningar och vilka ml;jligheter som står till buds i denna del av landet.

 

09.15

Första finalisten till Årets Dörröppnare,It-Guide

Om hur nyanlända ungdomar lär seniorer att använda datorer, surfplattor och mobiler

09.30

Andra finalisten till Årets Dörröppnare,LärOlika

Skapar samtal mellan människor med vitt skilda bakgrunder genom kurser där alla delar egna erfarenheter och lär av varandra

09.45

Tredje finalisten till Årets Dörröppnare, Right to Play Sverige

Genom idrott ger denna ideella verksamhet möjlighet för unga nyanlända att skaffa jobb, praktik och utbildning

10.00

Paneldebatt

Medverkande: De tre finalisterna debatterar tillsammans med Amelie Silfverstople, verksamhetssansvarig på Antonia Ax:son Johnsons integrationsinitiativ ÖppnaDörren, under ledning av moderator

10.30

Mingel

11.00

Hur ska nyanländas etablering fungera?

Patrick Joyce, forskare på Ratio och Catharina Bildt Grape, integrationskonsult pratar med Minna Ljunggren, Fores om hur etableringen av nyanlända ska se ut.

12.00

Lunch och mingel

13.00

Därför anställer jag gärna nyanlända

Ica-handlaren Jonas Berg, som har ordnat hundratals praktikplatser åt nyanlända, om varför företag bör ta in fler lärlingar och praktikanter.

13.30

Mångfald som konkurrensfördel

Anders Åberg, Nordic Works, är företagsledaren från Luleå som skapat tusentals jobb genom att få företag att ta av sig sina fördomsglasögon

14.00

Hur skapar vi ett samhälle som håller ihop och där alla har någonstans att bo?

Veronica Hejdelind på Arwidssonsstiftelsen om hur vi bygger trygga och inkluderande livsmiljöer

14.30

Vad krävs för ett framgångsrikt mångkulturellt ledarskap?

Nordens största språkföretag Semantix enhetschef Helén Rigamonti om hur man krossar fördomar och skaffar sig lärdomar genom ett mångkulturellt ledarskap

15.00

Fika och mingel

15.30

Vad är kulturkrockar är och vad det innebär

Charbel Gabro, föreläsare med fokus på inspiration och integration, om att våga möta och bemöta människor på flykt.

15.55

Från flykting till ekonom på teknikkonsultföretaget Kiwa Inspecta - min historia

Abdulla Miri, krönikör i Metro, berättar om sin väg från Syrien till Sverige och hur han fixade jobb, bostad och det svenska språket

16.10

Avslut

Vem riktar sig konferensen till?

IntegrationsDagarna vänder sig framförallt till politiker och beslutsfattare, till opinionsbildare och till näringslivsrepresentanter som vill inspireras av Sveriges bästa integrationsinitiativ och ta del av en lösningsfokuserad debatt runt integrationsfrågan.

Medarrangör

Partners

21

maj

maj

IntegrationsDagarna Stockholm
Norra Latin
21 maj
3 500 kr