Integrationsdagarna Umeå

Umeå Folkets Hus
16 maj
3 500 kr

Integrationsdagarna Umeå

Sverige behöver hitta lösningar på integrationsfrågan och Sveriges beslutsfattare, opinionsbildare och näringsliv behöver förebilder när det gäller sociala innovationer inom integration. Därför drar mediehuset Metro tillsammans med Axfoundations integrationsinitiativ ÖppnaDörren igång en rikstäckande integrationskampanj från Umeå i norr till Malmö i söder.

Kampanjens syfte är att lyfta fram goda exempel och bidra till en lösningsfokuserad samhällsdebatt på temat jobb, bostad och språk – de tre grundstenarna för en lyckad     integration - genom ett antal olika eventaktiviteter under våren 2018.

KONFERENSDAG 16 MAJ

Under IntegrationsDagarna anordnar vi en konferens på samma lösningsorienterade tema, där vi ställer Sveriges bästa integrationsinitiativ på scen, lyssnar på spännande företagsledare, inspirerande beslutsfattare och andra eldsjälar som brinner för att lösa en av landets största utmaningar – hur går man praktiskt tillväga för att få våra nyanlända in på den svenska arbetsmarknaden? Hur skapar vi goda boendemiljöer för dessa människor och vad krävs för att få dem att lära sig svenska?

För mer information: https://www.metro.se/årets-dörröppnare

Liecelott Omma

Moderator
Program

08.30

Registrering och frukost

09.00

Välkommen och intro

Margareta Rönngren, kommunalråd och Helén Andersson, verksamhetschef VIVA går igenom status på integrationen i Umeå under ledning av dagens moderator Pernilla Ström – dess största utmaningar och vilka möjligheter som står till buds i denna region.

09.15

Första finalisten till Årets Dörröppnare,Comhem

Om hur Comhems kundservice i Härnösand har startat ett projekt som erbjuder nyanlända jobb som kommunikatörer

09.30

Andra finalisten till Årets Dörröppnare,Rockin Pots, Jämtlands Musikskola

Med fyra körer över hela landet används sången som verktyg för nyanlända att lära sig det svenska språket

09.45

Tredje finalisten till Årets Dörröppnare, Ambea

Ett av Nordens ledande omsorgsföretag om hur deras mångfaldssatsning har skapat en väg in i det svenska samhället

10.00

Paneldebatt om vikten av möten för inkludering.

Medverkande: De tre finalisterna debatterar tillsammans med Maureen Hoppers, kommunikationsansvarig på Antonia Ax:son Johnsons integrationsinitiativ ÖppnaDörren, under ledning av moderator

10.30

Mingel

11.00

Hur ska nyanländas etablering fungera?

Patrick Joyce, forskare på Ratio, och Andreas Bergström, vice vd på tankesmedjan Fores, om hur kommun och stat kan jobba bättre och hur vi kan blicka framåt

12.00

Lunch och mingel

13.00

Om affärsnyttan med en inkluderande arbetsmarknad

Sara Johansson, hotelldirektör Elite Hotel Mimer Umeå, om att se möjligheter där andra ser problem

13.30

Mångfald som konkurrensfördel

Anders Åberg, Nordic Works, är företagsledaren från Luleå som skapat tusentals jobb genom att få företag att ta av sig sina fördomsglasögon

14.00

Hur skapar vi ett samhälle som håller ihop och där alla har någonstans att bo?

Veronica Hejdelind på Arwidssonstiftelsen om hur vi bygger trygga och inkluderande livsmiljöer

14.30

Vad krävs för ett framgångsrikt mångkulturellt ledarskap?

Nordens största språkföretag Semantix enhetschef Helén Rigamonti om hur man krossar fördomar och skaffar sig lärdomar genom ett mångkulturellt ledarskap

15.00

Fika och mingel

15.30

Vad kulturkrockar är och vad de innebär.

Charbel Gabro, föreläsare med fokus på inspiration och integration, om att våga möta och bemöta människor på flykt.

15.55

Från flykting till ekonom på teknikkonsultföretaget Kiwa Inspecta - min historia

Abdulla Miri, krönikör i Metro, berättar om sin väg från Syrien till Sverige och hur han fixade jobb, bostad och det svenska språket.

16.10

Avslut

Vem riktar sig konferensen till?

 IntegrationsDagarna vänder sig framförallt till politiker och beslutsfattare, till opinionsbildare och till näringslivsrepresentanter som vill inspireras av Sveriges bästa integrationsinitiativ och ta del av en lösningsfokuserad debatt runt integrationsfrågan.

Medarrangör

Partners

16

maj

maj

Integrationsdagarna Umeå
Umeå Folkets Hus
16 maj
3 500 kr